Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cerere informație interes public

Ce sunt informațiile de interes public conform Legii nr.544/12.10.2001 și 52/2003?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care priveste activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:
a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei personae, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor;

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informației de interes public sau a reclamației administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative, care se pot descărca de aici:

CUM SOLICITĂM INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Informațiile de interes public se solicită prin completarea unei cereri care se adresează Primarului comunei.

Daca după maxim 30 de zile, solicitantul primește răspuns negativ la cererea de informații de interes public va adresa Primarului o reclamație administrativă.

Dacă după prima reclamație administrativă, solicitantul nu primește răspunsul în termen legal, solicitantul adresează Primarului a doua reclamație administrativă

Activitatea de asigurare a liberului acces la informațiile de interes public este monitorizată de Comisia de analiză a încălcării dreptului de acces la informații de interes public.

Cererile se pot preda personal la sediul Primăriei, ori se expediază prin poștă sau prin poștă electronică.

Liberul acces la informațiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 și 52/2003.

Ultima actualizare: 13:28 | 17.07.2024

Sari la conținut